شركت ادمان به منظور ايجاد واحدي پويا، پيشرو و در راستاي خودكفايي صنايع كشور بويژه صنعت پليمر در زمينه توليد لوله هاي پلي اتيلن و كامپاندهاي پليمري در سال 1376 فعاليت خود را با تفكر علمي و مهندسي آغاز و ادامه داد و در نتيجه همزمان با ساخت و نصب تجهيزات كارخانه ، اولين آزمايشگاه پژوهشي پليمر در بخش خصوصي كشور را تجهيز و راه اندازي نمود.

  ارتقاء رضایت مشتریان
  ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر
  افزایش تخصص و مهارت کارکنان